www.vrchozdol.ic.cz
    úvod    |     propozice    |     trasa    |     přihláška    |     podmínky    |     výsledky    |     fotogalerie    |     kontakt
 

Podmínky účasti


Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu.
Výjezdy na pozemní komunikace, které jsou součástí trati, budou řádně označeny a zajištěny pořadatelem pro běžný provoz, nicméně se po nich mohou pohybovat auta pořadatele a řidičů běžného silničního provozu, tedy POZOR!!!
Každý účastník závodu je povinen na pozemních komunikacích jezdit vpravo a dodržovat pravidla silničního provozu.
V exponovaných místech trati budou silniční provoz doplňovat pořadatelé.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu!!!!
Je zakázáno použít k závodu elektrokola, v případě zjištění je účastník diskvalifikován.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Mladší 12 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a v bezprostředním doprovodu dospělé osoby.
Za nezletilé osoby nese plnou zodpovědnost rodič.
Doporučujeme mít možnost spojení po celou trasu.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.
Pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození osobních věcí všech účastníků.www.obec-kramolin.cz


http://amk.nepomuk.cz/


www.timbeply.cz/cs


www.ap-instalace.cz


www.klaustimber.cz


www.obreta.cz

www.bestdrive.cz


www.sokolovnanepomuk.cz


www.unibrick.cz

www.generali-wagnerova.cz


www.horska-silnicni-kola.cz

www.cena-d.cz


www.angusfarm.cz


www.oknamont.cz


www.bluepeople.cz


květinyRašková


www.vrchozdol.ic.cz