www.vrchozdol.ic.cz
    úvod    |     propozice    |     trasa    |     přihláška    |     podmínky    |     výsledky    |     fotogalerie    |     kontakt
 

Propozice


Termín:
25. srpna 2018

Ročník:
pátý

Pořadatel:
SDH Kramolín, Kramolín 57, 33501 Nepomuk

Trasa:
43 km

Kategorie:
Muži do 45 let
Muži nad 45 let
Ženy do 40 let
Ženy nad 40 let
Junioři 15 - 18 let(s možností umístění v kategorii ženy do 40, resp. muži do 45)
Kategorie nad 100kg (namátkové převážení)

Půltrasa: Děti 8 – 11 let
Děti 11 – 15 let
Ženy nad 40 let
Veteráni nad 65 let

Ceny:
první 3 celkově umístění pohár, dílčí kategorie první 3 umístění medaile + věcné ceny, poukazy

Prezentace:
motocrossový areál Kramolín
v sobotu 25. 8. 2018 od 8:00 do 11:00

Start:
motocrossový areál Kramolín
v sobotu 25. 8. 2018 12:00 – hromadný start

Cíl:
motocrossový areál Kramolín
v sobotu 25. 8. 2018 – časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 16:00 v cíli

Podmínky účasti:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu.
Výjezdy na pozemní komunikace, které jsou součástí trati, budou řádně označeny a zajištěny pořadatelem pro běžný provoz, nicméně se po nich mohou pohybovat auta pořadatele a řidičů běžného silničního provozu, tedy POZOR!!!
Každý účastník závodu je povinen na pozemních komunikacích jezdit vpravo a dodržovat pravidla silničního provozu.
V exponovaných místech trati budou silniční provoz doplňovat pořadatelé.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu!!!!
Je zakázáno použít k závodu elektrokola, v případě zjištění je účastník diskvalifikován.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Mladší 12 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a v bezprostředním doprovodu dospělé osoby.
Za nezletilé osoby nese plnou zodpovědnost rodič.
Doporučujeme mít možnost spojení po celou trasu.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.
Pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození osobních věcí všech účastníků.

Zdravotní služba:
zajištěna lékařským dohledem z místa startu + sanitní vůz, na trati 2-3 zdravotní záchranáři na čtyřkolkách, v průběhu startovního pole pojede doprovodná čtyřkolka

Startovné:
zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu. Občerstvení v průběhu závodu (1x) a v cíli závodu (jídlo a 1 x nápoj - pivo, nealko). Dále pak asistenční servis a upomínkové předměty.
do 17. 8. 2018 - 350,-kč
po 17. 8. 2018 - 450,-kč

Přihlášky:
prostřednictvím internetové samoobsluhy na stránkách www.sportt.cz, sekci přihlášky
a) se základním startovným 350,- do pátku 17. 8. 2018
b) po pátku 17. 8. 2018 450,-kč bez nároku na upomínkový předmět a vlastní jméno na startovním čísle

Zrušení přihlášky s vrácením startovného je možné pouze emailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději v pátek 17.8.2018 za administrativní poplatek 50,-kč. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu. Zrušení startu po 17.8.2018 je bez možnosti náhrady.

Variabilní symbol pro platbu Vám zašleme po závazném zaregistrování – formou potvrzení registrace e-mailem na Vaší adresu

Platby:
- převodem na číslo účtu: 2601226610/2010 (Fio banka a.s.)
- platba složenkou na číslo účtu

Doporučujeme zejména opozdilcům, kteří se přihlašují v době blížící se uzávěrky platbu odeslat nejpozději do 15. 8. 2018 k datu 17. 8. 2018 se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu.

Časový harmonogram:
do 17. 8. 2018 – podání přihlášek vč. základní platby startovného
25. 8. 2018
8:00 – 10.00 – možnost posledních přihlášek v místě startu
8:00 – 11.00 – prezentace + předání čísel
11:30 – 12:00 – řazení na start
12:00 - hromadný start
13:45 – předpokládaný dojezd vítězů
15:30 – vyhlášení vítězů
16:00 – uzavření tratě

Startovní čísla:
budou přidělována vzestupně podle data došlých přihlášek

Časomíra:
čipová, při prezentaci bude účastníkovi přidělen časový čip s pokyny pro jeho umístění na kolo. Čip se bude po dojezdu odebírat v prostoru cíle. Každý účastník je povinen čip ve vlastním zájmu vrátit nejen po dojezdu, ale i v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení či nedokončení závodu. Případná ztráta či neodevzdání čipu je snadno dohledatelné a čip bude účtován sazbou 500,-kč. Na trati budou náhodné 2 kontrolní průjezdné body a v případě nedodržení trasy uvedené při prezentaci bude závodník diskvalifikován.

Výsledky:
proběhne zpracování v tabulce Excel a zveřejnění na oficiální nástěnce závodu v areálu. Pořadí v cíli je určováno cílovým rozhodčím. Vyhlášení výsledků v prostoru cíle proběhne od 15:30. Hodnocení budou vždy 3 nejlepší z každé kategorie.

Popis tratě:
hromadný start proběhne v areálu motokrosové tratě Kramolín s následnou krátkou pasáží přímo po motokrosové trati – přejezd přes louku na asfalt (Myslív-Kramolín), po cca 500m prudké odbočení na šotolinu „k Přendalovi“ – okruh okolo hřebene vrchu „Vráž“ (výstup a sjezd nm.v.650m) – sjezd do Nových Dvorů na asfaltovou cestu do areálu ZD Myslív – výstup přes obec Myslív, okolo hřiště přes louky na vrchol kopce „Štírka“ – dlouhý sjezd k obci Polánka – před Polánkou odbočení do lesa a průjezd lesní cestou k „Pohankovu mlýnu“ na hranici okresů PJ/KT – průjezd luk s prudkým výstupem do motokrosového areálu - krátký sjezd do občerstvovací stanice či prostoru pro servis – výjezd z areálu do 2. části závodu – nad obcí Kramolín odbočení vpravo a dlouhý sjezd přes „Pláně“ k hospodě „u Kubátů“ – výjezd na asfaltovou silnici (Kramolín-Kozlovice) – po cca 2 km prudké odbočení vlevo na kamennou cestu „u Rajčůru“ – sjezd k rybníčku s vjezdem do lesa a výstupem na rozcestí „Brabečnice“ (úsek po tzv. Křižíkově cestě) – jízda po vrstevnici pod vrcholem „Bezovce“ za pilu Neurazy a dále nad obec Neurazy, Bližanovy až k Lovčicím (celou dobu po šotolině v krásném prostředí smíšených lesů Kakova) – stoupání na rozcestí mezi obcí Pohoří a Lovčice, kde se odbočí prudce na stoupání k „Velkému Kameni“ – po cca 500m odbočení na štětovanou cestu s prudkým výstupem na vrchol kopce „v Kopaninách“ – sjezd na asfaltovou cestu (Pohoří–Polánka) – odbočení na okresu KT/PJ na lesní cestu směr na „Velký Kámen“ a po cca 2km prudké odbočení ve sjezdu vpravo - po vrstevnici na křižovatku pod vrchem „Balkán“ s přejezdem směr Kramolín po asfaltové cestě – výjezd „pod Hájovnou“ na silnici (Polánka-Kramolín) – před obcí Kramolín vjezd do lesa na kramolínské hřiště s technickým průjezdem březovým a sjezd do cíle v amfiteátru motokrosového areálu Kramolín.

Zázemí závodu:
oddělené toalety, sprcha, po dobu závodu možnost stánkového občerstvení, servisní stan s odborným technikem, možnost zakoupení cyklodoplňků, možnost umytí kola vodou z hasičského vozu, parkování přímo v areálu cca 100m od startu, krytý přístřešek v prostoru startu

Kontakt pro informace: 774182189, vrchozdol@seznam.cz


www.obec-kramolin.cz


http://amk.nepomuk.cz/


www.timbeply.cz/cs


www.ap-instalace.cz


www.klaustimber.cz


www.obreta.cz

www.bestdrive.cz


www.sokolovnanepomuk.cz


www.unibrick.cz

www.generali-wagnerova.cz


www.horska-silnicni-kola.cz

www.cena-d.cz


www.angusfarm.cz


www.oknamont.cz


www.bluepeople.cz


květinyRašková


www.vrchozdol.ic.cz